Structurele hulp, voor voeding en scholing

Tijdens onze bezoeken in 2007 aan Sir Lowry’s Pass Village (een klein dorp niet ver van Kaapstad – Zuid Afrika) werden wij geconfronteerd met kleine kinderen die voedselhulp kregen van een inwoonster van het dorp. Deze dame (Pearl) woont daar en kon de honger van de kinderen niet meer werkeloos aanzien. Zij gaf al dagelijks eten aan de kinderen, maar dat kan ze alleen voorzover zij dat ook weer van anderen krijgt. Zelf is ze even arm als haar omgeving. Ze kookte op twee oude elektrische fornuizen in een schuurtje die aan haar huisje geplakt stond: Alles van oud hout, golfplaten en karton. De kinderen stonden dan buiten in de hete zon of in regen en kou, omringd door de straathonden, hun pap te eten uit zelf meegebrachte bakjes. Dit konden wij niet aanzien en we voelden ons moreel verplicht hier wat aan te doen. Daarom hebben wij samen met onze eigen kinderen als “Schaap familie” de stichting opgericht om deze kinderen op structurele wijze te helpen.

—Henk en Leny Schaap

Versie 3

Versie 2

Speciaal voor onze donateurs