Eindelijk konden we in september 2021 weer een bezoek aan Zuid-Afrika brengen. Behalve een bezoek aan onze kinderen en kleinkinderen, konden we de situatie onder de huidige, zeer moeilijke omstandigheden, van dichtbij bekijken. We legden contact met lokale hulpverleners om te bezien of we gezamenlijk de voedselhulp kunnen continueren. Er is een samenwerking ontstaan, waardoor we nu 3 soupkitchens ondersteunen. Er worden ook voedselpakketten samengesteld en verdeeld over de Village. Een lokale medewerkster beoordeelt de behoefte en verstrekt een pakket indien dat nodig is. De behoefte is groot en de pakketten worden zeer gewaardeerd. Ook onze “eigen” sponsorkinderen vergeten we uiteraard niet. Er wordt, door middel van onze sponsorgelden,  eveneens voorzien in kleding, leermiddelen en schoolgelden. Van de kinderopvang tot en met de Highschool is er een grote behoefte aan hulp en we zijn blij hierin een grote rol te mogen  spelen om de kinderen en jongvolwassenen een beter toekomstperspectief te kunnen bieden. Het was fijn om te zien dat de ondersteuning van de Stichting in deze moeilijke omstandigheden een rol van betekenis kan spelen.