Mei 2022:
Ondanks het feit dat er nog steeds Corona is in Zuid-Afrika, zijn er gelukkig weinig belemmeringen meer. Het laatste bezoek werd o.a. besteed aan het aanleren van betere sociale vaardigheden aan onze sponsorkinderen. In de Village is het leven hard en lopen de emoties soms hoog op. Met het oog op hun eigen veiligheid en toekomst hebben we een bijeenkomst gehouden, waar bij we geholpen werden door het, eveneens door de Stichting gesponsorde, Rugby-team, onze huiswerkleraar en enkele moeders van de kinderen. Onze plaatselijke assistente Janine had een verpleegkundige van het HHHospital uit Somerset-West bereid gevonden om het onderwerp “seksuele intimidatie” te behandelen. In de Village komen ongewenste zwangerschappen veel voor en dat maakt de toekomst van de kinderen er niet beter op. Er was veel belangstelling en er werd ook tijd uitgetrokken voor ontspanning en plezier.
Uiteraard was er ook weer veel werk aan de winkel tbv het voedselproject, het schoolproject en de “daycare” voor de allerkleinsten. Daarover de volgende keer meer. Wilt u een uitgebreid verslag van dit bezoek, dan kunt u op verzoek de informatiebrief opvragen.