Laatste nieuws

September 2017

Van half augustus tot half september 2017 zijn we weer in Sir Lowry’s Pass Village geweest.
Het gaat goed met de soupkitchen. Door het intensieve gebruik van de inventaris, hebben we het een en ander moeten vervangen, zoals tafeltjes, stoeltjes, lepels, etensbakjes en bekers.
Ook het schoolproject gaat naar wens. Pearl heeft het initiatief genomen om met alle ouders een individueel gesprek gehouden, waarna ook wij de kans kregen de ouders zelf te leren kennen en hen te wijzen op het belang hun kinderen te stimuleren en aandacht te geven.
We zijn erg trots op “onze”studenten Banalee en Oshwin. Banalee heeft plezier in haar opleiding, heeft vrienden op school en durft zich te uiten. Ze gaat dit jaar wel halen.
Oshwin heeft tot nu toe weer al zijn vakken gehaald. Nu heeft hij nog 1 jaar te gaan voor zijn bachelor!
Pearl is, op eigen initiatief, begonnen met een soort leesklas. Twee keer in de week komen de primary-leerlingen boeken uitzoeken uit haar boekenkast, waarna ze een stukje moeten voorlezen of vertellen over wat ze lazen. Het is fijn te merken dat er eigen initiatieven worden ontwikkeld.
De afspraken voor de “kerst-outing” zijn gemaakt. Het wordt een sportief schoolreisje en na afloop krijgen de kinderen weer de gebruikelijke cadeautjes, die we alvast kochten en inpakten.
Vlak voor we naar huis gingen werd er nog een heel klein meisje geboren, waar Leny en Pearl op bezoek gingen, want de huiselijke omstandigheden waren erg slecht. We vonden het hard nodig om daar wat babykleertjes en -spulletjes te brengen.

Voor uitgebreidere informatie kunt u terecht op ons weblog:

www.childrensfoodure.blogspot.com