Juli 2021
De Covid-pandemie heeft helaas grote gevolgen gehad voor bedrijven, winkels en scholen. Ook momenteel is er nog veel dicht. De soupkitchen heeft de moeilijke omstandigheden niet kunnen opvangen. Er kon helaas geen honderd procent garantie gegeven worden voor de besteding van de sponsorgelden. Met de doelstelling van de Stichting in gedachten: voedsel en scholing, is er gezocht naar alternatieven. In plaats van de soupkitchen wordt nu een kinderdagverblijf gefinancierd. Het geld wordt besteed aan dagelijks voedsel en benodigdheden (o.a. matrassen en dekens tegen de koude)voor de kinderen van Sir Lowry’s Pass Village en nabije omgeving. Gelukkig kunnen we de betaling van de schoolgelden voor de kinderen, die ons bekend zijn, blijven voortzetten.
Het verstrekken van voedselpakketten voor de armste gezinnen wordt voortgezet en zelfs uitgebreid zolang de behoefte aanhoudt.
Voor uitgebreidere informatie verwjzen wij u naar het weblog: www.childrensfoodure.blogspot.nl