November 2020

Het is, vanwege het Corona-virus, een wonderlijk jaar in de hele wereld, maar zeker ook in de soupkitchen. Ook hier gebruikt iedereen natuurlijk de voorgeschreven beschermingsmiddelen. Alle hulp wordt zo veilig mogelijk georganiseerd. De kinderen gaan minder naar school, lange tijd zijn de scholen gesloten en daarom is ook de hulp veranderd. Voor veel gezinnen wordt het steeds moeilijker om aan de eerste levensbehoeften te komen, mede vanwege de hoge werkloosheid. We zijn ontzettend blij dat veel van onze sponsors ons extra steunen om voor veel mensen in de village voedselpakketten te kopen. Dankzij Auntie Pearl en veel vrijwilligers ter plekke, loopt alles op rolletjes. We willen u wijzen op onderstaande link, waarin zij iedereen die de Stichting in deze tijd extra steunt, heel hartelijk dank zegt!