Children’s Foodure…. woordspeling van het als eerste broodnodige food, met uitzicht op een betere future: Foodure

Missie:

Door werkloosheid en overbevolking heerst er veel armoede in Sir Lowry’s Pass Village. Veel gezinnen wonen nog in hutten van hout en golfplaten, zonder enig sanitair. Mede hierdoor zijn er in het dorp veel sociale problemen ontstaan zoals drugs- en drankmisbruik, geweld, ook huiselijk geweld, en alle gevolgen daarvan. De vele kinderen die hier wonen moeten opgroeien onder deze erg moeilijke omstandigheden. Onze missie is de leefomstandigheden van de kinderen in Sir Lowry’s Pass Village (Zuid-Afrika) te verbeteren zodat de kinderen kunnen werken aan een betere toekomst.

Visie:

Wij geloven dat scholing en de daaruit voortvloeiende betere kans op werk tegen een normale beloning, uiteindelijk de enige weg voorwaarts is uit de erbarmelijke omstandigheden waarin deze kinderen opgroeien.
Kinderen kunnen zich niet concentreren als zij niet in de eerste levensbehoeften zijn voorzien. Vandaar dat we bij de basis zijn begonnen. Onze basis is een soupkitchen waar we kinderen van eten, vitamines en eventueel kleding voorzien. Deze kinderen komen in aanmerking voor ons opleidings-traject waarmee we proberen om de kinderen een betere toekomst te geven.
Ieder kwartaal moeten de kinderen hun schoolrapport bij ons inleveren zodat we de prestaties en vorderingen kunnen volgen. Het principe is dat de kinderen zelf inzet moeten tonen om in het programma opgenomen te blijven. Als ze niet meer hun best doen of niet meer naar school gaan, wordt de sponsoring gestopt.
Rond de kerstdagen organiseren wij voor de door de Stichting gesponsorde kinderen een “kerstouting”, bestaande uit een feestelijk uitje naar een bijzondere plek of evenement, vaak omlijst door muziek en een feestmaaltijd en een speciaal kerstcadeautje voor ieder kind. In veel gevallen is dat de eerste keer dat een kind buiten zijn of haar eigen dorp en de daar heersende armoede komt. Gelukkig zijn er voor de uitvoering van dit evenement steeds weer een aantal hulpvaardige vrijwilligers te vinden.

Werving van inkomsten:

Natuurlijk zijn er gelden nodig om onze doelstellingen te verwezenlijken. De stichting kent een aantal sponsors, zowel particulieren alsook ondernemingen, die ons door middel van giften maar ook door periodieke lijfrente-schenkingen ondersteunen. Doordat zowel het bestuur als de vrijwilligers geheel onbezoldigd hun werk doen komt iedere ontvangen euro geheel ten goede aan de kinderen van Sir Lowry’s Pass Village. Ons financiële jaarverslag staat eenieder ter vrije beschikking. We zijn er trots op dat de Stichting het ANBI keurmerk mag voeren, hetgeen betekent dat u “fiscaal vriendelijk” kunt schenken. U kunt meer over de Stichting lezen en een video zien op onze website: www.childrensfoodure.com en voor het laatste nieuws verwijzen u naar htp://childrensfoodure.blogspot.com

BANKREKENINGNUMMER

NL 80 RABO 0136 1634 32 t.n.v. Stichting Children’s Foodure te Naarden.