Mission statement: “Missie en Visie” van de Stichting Children’s Foodure.

Missie:

Door werkloosheid en overbevolking heerst er veel armoede in Sir Lowry’s Pass Village. Veel gezinnen wonen nog in hutten van hout en golfplaten, zonder enig sanitair. Mede hierdoor zijn er in het dorp veel sociale problemen ontstaan zoals drugs- en drankmisbruik, geweld, ook huiselijk geweld, en alle gevolgen daarvan. De vele kinderen die hier wonen moeten opgroeien onder deze erg moeilijke omstandigheden. Onze missie is de leefomstandigheden van de kinderen in Sir Lowry’s Pass Village (Zuid-Afrika) te verbeteren zodat de kinderen kunnen werken aan een betere toekomst.

Visie:

Wij geloven dat scholing en de daaruit voortvloeiende betere kans op werk tegen een normale beloning, uiteindelijk de enige weg voorwaarts is uit de erbarmelijke omstandigheden waarin deze kinderen opgroeien.
Kinderen kunnen zich niet concentreren als zij niet in de eerste levensbehoeften zijn voorzien. Vandaar dat we bij de basis zijn begonnen. Onze basis is een soupkitchen waar we kinderen van eten, vitamines en eventueel kleding voorzien. Deze kinderen komen in aanmerking voor ons opleidings-traject waarmee we proberen om de kinderen een betere toekomst te geven.

Werving van inkomsten:

Natuurlijk zijn er gelden nodig om onze doelstellingen te verwezenlijken. De stichting kent een aantal sponsors, zowel particulieren alsook ondernemingen, die ons door middel van giften maar ook door periodieke lijfrente-schenkingen ondersteunen. Doordat zowel het bestuur als de vrijwilligers geheel onbezoldigd hun werk doen komt iedere ontvangen Euro geheel ten goede aan de kinderen van Sir Lowry’s Pass Village. Ons financieële jaarverslag staat eenieder ter vrije beschikking (zie ook onze website).
Waar staan we nu:

Scholingsproject:

Momenteel sponsoren we hiervoor in totaal 64 kinderen; 46 kinderen op de Primaryschool en 18 kinderen op de Highschool. De sponsoring houdt in dat we voor deze kinderen naast de schoolgelden ook alle schoolbenodigdheden (zoals boeken, schriften, pennen, e.d.) en hun verplichte school uniform betalen. Ook geven we deze kinderen jaarlijks (indien nodig) “gewone” kleding zodat ze zich na schooltijd kunnen omkleden.

Ieder kwartaal moeten de kinderen hun schoolrapport bij ons inleveren zodat we de prestaties en vorderingen kunnen volgen. Het principe is dat de kinderen zelf inzet moeten tonen om in het programma opgenomen te blijven. Als ze niet meer hun best doen of niet meer naar school gaan, wordt de sponsoring gestopt.
Ook helpen we de kinderen met hun schoolwerk. Hiervoor zijn we een huiswerkklas gestart waarin gediplomeerde leerkrachten op 4 middagen per week bijles geven aan de kinderen die dat nodig hebben. De leerkrachten bepalen welke kinderen ondersteuning nodig hebben en voor welke vakken. Het volgen van de bijlessen door deze kinderen is dan wel verplicht; ook hier moeten de kinderen hun inzet tonen.
Tevens proberen we de onderlinge sociale kontakten tussen “onze” kinderen te verbeteren door aan het begin van het schooljaar – in januari – gezamenlijk een soort schoolreisje te houden (een “pretdag”). Een dag waarop we een educatief gebeuren koppelen aan een plezierig uitje voor de kinderen.

Voedselproject:

Samen met een erg betrokken inwoonster in het dorp (Pearl) hebben we een soupkitchen gerealiseerd. Een gebouw waarin een keuken is ondergebracht en van waaruit momenteel dagelijks circa 300 maaltijden en vitamines aan kinderen worden verstrekt. In de vroege ochtend, voordat ze met de schoolbus vertrekken, komen de highschool-kinderen voor brood of pap en een lunchpakket. Om ca. 09.00 uur komen de kleine kinderen voor hun dosis vitamines en een papmaaltijd. Deze kinderen worden voorzover nodig hierbij geholpen en er wordt met ze gespeeld en op peuterniveau wordt er ook geleerd. In de middag, na schooltijd, komen de kinderen voor een meestal warme maaltijd. Het werk in de soupkitchen wordt gedaan door Pearl met behulp van twee vrouwen uit het dorp die wij hiervoor een vergoeding betalen. Naast onze sponsoring krijgen we ook hulp van plaatselijke organisaties in de vorm van etenswaren maar ook door vrijwilligerswerk bij het realiseren van de logistiek rond de wekelijkse aankoop en aanvoer van alle boodschappen.

November 2016.