Wie zijn wij

Contactgegevens

Wij zijn Stichting Children’s Foodure
U kunt ons bereiken via ons adres Meerweg 58, 1412 ET Naarden
maar ook via ons emailadres info@childrensfoodure.com
Voor informatie kunt u ons ook bellen 035-5265076 en 035-5253253 of 0618368378
Wij zijn ingeschreven in diverse registers, zoals
bij de Kamer van Koophandel dossiernummer 32125756
en als ANBI bij de belastingdienst fiscaal nummer 8183.54.537
Ons bestuur bestaat uit
Voorzitter H. (Henk) Schaap
Secretaris M. (Magda) Gooijer
Penningmeester A. (Adriaan) van Rossum
Het bestuur en ook alle vrijwilligers werken geheel onbezoldigd zodat alle ontvangen gelden ten goede komen aan de kinderen.

Onze doelstelling en het te voeren beleid om naar ons doel te komen hebben wij samengevat in een “mission-statement”.

Om onze doelstelling te realiseren zijn natuurlijk geldmiddelen nodig. Wij ontvangen die door middel van sponsoring zowel door particulieren als door bedrijven. Voor de financiële aspecten van onze Stichting verwijzen wij u graag naar de jaarrekening.

Wanneer u graag periodiek geïnformeerd wilt worden over onze activiteiten kunt u zich via een email hiervoor aanmelden. Wij zetten u dan op onze verzendlijst voor onze info bulletins.